Popis předmětu - A0B16MPL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B16MPL Manažerská psychologie
Role:V Rozsah výuky:2+0s
Katedra:13116 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:ZK
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, emocí a s moderními metodami jejich posuzování. Poznají přístupy k působení na motivaci a rozvoj dovedností podřízených v roli manažera (koučování, empowerment, delegování). Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních (aktivní naslouchání, zpětná vazba, formulace požadavku apod.). Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě.

Obsah:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

Osnovy přednášek:

1. Úvod k předmětu. Psychologie v manažerské praxi.
2. Psychologie komunikace I: Komunikace jako manažerský nástroj. Zpětná vazba.
3. Psychologie komunikace II: Neverbální komunikace, emoce, lhaní. Aktivní naslouchání.
4. Psychologie osobnosti I a II: Osobnost a inteligence. Metody jejich posuzování a hodnocení.
5. Vyjednávání a řešení konfliktů: Interpersonální konflikt. Mediace, asertivita a kooperativní vyjednávání.
6. Systém práce s lidmi I: Pracovní kompetence a kompetenční modely. Hodnocení kompetencí: 360tistupňová zpětná vazba a behaviorální interview.
7. Motivace k práci a stimulace. Autonomie a participace.
8. Systém práce s lidmi II: Rozvoj dovedností podřízených pracovníků. Koučování a mentoring.
9. Týmová práce I: Management a Leadership. Styl vedení a situační rozhodování.
10. Týmová práce II: Skupinová dynamika a týmová spolupráce. Týmové role, rozvoj týmu.
11. Firemní kultura a klima. Realizace organizační změny.
12. Seberozvoj I: Stres a sebeřízení.
13. Seberozvoj II: Organizace času a delegování.
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Osnovy cvičení:

Cvičení se zaměřují na praktický rozvoj, nácvik a trénink sociálních a manažerských dovedností zážitkovou formou pomocí psychologických a manažerských her.

Literatura:

1. Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012
2. Mikuláštík, M.: Manažerská psychologie. Zlín, UTB 2003

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.