Popis předmětu - A0B04CIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04CIN Čínština
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Lexa F., Lisá D., Saláková D. Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Student se seznámí s výslovností čínštiny, principy psaní čínských znaků a stavbou čínské věty. Společně s navazujícím předmětem Čínština 2 provede kurz postupně studenta nejčastějšími konverzačními situacemi, ve kterých se člověk může ocitnout při pobytu v Číně nebo na Tchaj-wanu.

Cíle studia:

Zvládnutí základů jazyka: výslovnosti čínských hlásek a tónů, používání zápisu pchin-jin, pravidel psaní čínských znaků, struktury čínské věty. Absolvent kurzu by měl ovládat základní čínské konverzační a zdvořilostní fráze a umět se zapojit do jednoduchých konverzačních situací. Rovněž by měl umět přečíst a napsat množství nejpoužívanějších čínských znaků.

Obsah:

Slovní zásoba (a odpovídající čínské znaky) a gramatika z lekcí 1 až 6 z učebnice Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. Vybrané čínské znaky z učebnice Teach Yourself Beginner's Chinese Script.

Osnovy přednášek:

1. Úvod: co je to obecná standartní čínština, kde se používá a jaký je zhruba systém čínského jazyka. Úvod do výslovnosti čínštiny.
2. Výslovnost čínštiny - pokračování a procvičování. Úvod do čínských znaků: jejich tvorba, psaní čínských slov.
3. Základní fráze, pozdravy, omluvy a poděkování, etc. Základní čínská věta - slovesný vs. adjektivální přísudek.
4. Představování se. Gramatika: tvoření otázek, tázací zájmena.
5. Procvičování základních konverzačních frází, psaní znaků. Jednoduché nápisy a cedule v čínských znacích.
6. Konverzace: národnost a původ. Gramatika: předložkové vazby. Procvičování výslovnosti a čínských znaků.
7. Čísla. Konverzace o rodině.
8. Procvičování gramatiky: částice "le" používaná pro vyjádření minulého času a dokončenosti, nový slovní druh - numerativy - používaný při počítání věcí.
9. Hodiny, data, části dne.
10. Procvičování čísel, hodin, etc. Gramatika: částice "le" používaná pro vyjádření změny stavu, zdvojování sloves pro zjemnění výpovědi.
11. Konverzace: plány do budoucna a různé činnosti.
12. Srovnávání. Gramatika: modální slovesa (chtít, muset, přát si...) a předložky.
13. Opakování probrané látky.
14. Závěrečný test.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. London: Hodder Education, 2003. Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Chinese Script. London: Hodder Education, 2003.

Požadavky:

Splnění závěrečného testu na 65%. Průběžná účast a aktivita při hodinách.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CIN

Klíčová slova:

čínština, čínský jazyk, začátečníci

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.