Popis předmětu - B0B14AMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B14AMS Aktuátory a malé stroje
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Princip, základní teorie a vlastnosti aktuátorů a malých elektrických strojů užívaných pro pohon domácích spotřebičů, ručního nářadí, mechanik počítačů, nahrávací a přehrávací zvukové i obrazové techniky, servomotory v automatizační technice a v dalších oblastech hromadného nasazení

Osnovy přednášek:

1. Principy malých elektrických strojů - základní matematické vztahy
2. Permanentní magnety v elektrických strojích - materiály, typy
3. Stejnosměrné stroje s permanentními magnety
4. Univerzální motor - konstrukce a jeho použití
5. Řízení otáček a elektromagnetická kompatibilita univerzálního motoru
6. Asynchronní motory na jednofázové síti, volba kondenzátoru, asynchronní servomotory
7. Stejnosměrné pohony pro automatizaci - komutátorové se samonosným vinutím s elektronickou komutací
8. Řídicí jednotky motorů s pulzním výkonovým stupněm PWM
9. Základní parametry řídicích jednotek rychlosti DC a EC
10. Návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky, čidla otáček a řídicí jednotky
11. Lineární elektrické pohony v automatizaci - principy a řízení
12. Servopohony s permanentními magnety, microserva a pohonné jednotky dálkově řízených modelů
13. Elektropohony ve výpočetní technice - od ventilátoru k pohonu
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT
2. Automatizovaný měřicí systém NI-PXI - schéma měřicího systému
3. Měření základních zkoušek - zadání štítkových hodnot, měření odporů, měření chodu naprázdno a nakrátko.
4. Měření doběhové zkoušky, pracovních a momentové charakteristiky
5. Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem, harmonická anlýza - osciloskop Tek-THS3000
6. Měření na pohonech DC - MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy
7. Měření na pohonech EC - MAXON charakteristiky rozběhu
8. Měření parametrů ss. motoru a jeho rozběh - výpočet parametrů ss. motoru
9. Model ss. motoru v MatLabu a porovnání s měřením
10. Měření provozních charakteristik krokového motoru
11. Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu
12. Měření univerzálního sériového motoru - napájení DC / AC porovnání charakteristik
13. Řízení servopohonu pomocí PLC - systému
14. Kontrola samostatné práce, zápočet

Literatura:

1. Kafader, U.: Selection of high-precision microdrives, CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006, ISBN 3-9520143-4-6
2. Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008, ISBN 978-3-9520143-5-6
3. Stemme, O., Wolf, P.: Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors, Interelectric AG, CH-6072 Sachsen / Switzerland 1994
4. Raven, F., H.: Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. 1995, ISBN 0-07-051341-4

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 12.5.2021 09:51:49, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.