Popis předmětu - B4BPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4BPROJ6 Samostatný projekt
Role:P Rozsah výuky:0+2
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:Osob je mnoho Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:

Anotace:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P 5
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P 5
BPOI3_2018 Software P 5
BPOI2_2018 Internet věcí P 5
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P 5
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 5
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 5
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 5
BPOI3_2016 Software P 5
BPOI2_2016 Internet věcí P 5


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.