Popis předmětu - BE3M38VBM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Fischer J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fischer J. Kreditů:6
Cvičící:Fischer J., Slavata O. Semestr:Z

Anotace:

This course focuses on CCD and CMOS video sensors, and optoelectronic sensors in general and their use in contactless videometric measurement systems. Further optical radiation, its features, behavior and its use for acquiring object parameters, optical projection system, design of measurement cameras and processing of their signal will be presented. Students will design, realize and debug an individual project ''optoelectronic reflective sensor" during labs.

Cíle studia:

Teach: Basics - optoelectronic sensors and optical projection system

Obsah:

This course focuses on CCD and CMOS video sensors, and optoelectronic sensors in general and their use in contactless videometric measurement systems. Further optical radiation, its features, behavior and its use for acquiring object parameters, optical projection system, design of measurement cameras and processing of their signal will be presented. Students will design, realize and debug an individual project ''optoelectronic reflective sensor" during labs.

Osnovy přednášek:

1. Introduction to videometry and contactless measurement, optical radiation, and its behavior
2. Semiconductor radiation detectors, photodiodes, semiconductor radiation sources, LED, LASER
3. Optoelectronic position sensors, triangulation sensors, laser scanning sensors, laser rangefinders
4. Sensors for infrared radiation, ultrasound sensors for measurement and robotics
5. MOS capacitor as an optical radiation detector, CCD shift register, CCD line sensors
6. CCD area sensors, arrangement, principle of operation (Full Frame, Frame Transfer, Interline Transfer)
7. CCD sensors, features and limitation, CCD cameras and their function
8. CMOS image sensor, construction, arrangement, features, and its control
9. Microwave radar sensors, position measurement
10. Optical projection systems and their design, resolution limitation
11. Videosignal standards, videosignal digitalization and computer interfacing, digital camera interfaces
12. Optical radiation sources, lighting sources for measurement, structured light sources, scene lighting
13. Design of compact CMOS cameras with internal image processing for positional control
14. Design of automatic videometric inspection systems

Osnovy cvičení:

In the first section of labs, students will acquaint themselves with basic optoelectronic sensors by measuring their parameters. Using this knowledge they will independently solve a project: Optoelectronic reflective sensor. This will include the design of electronic circuits, selection of component parameters and simulation of the whole system. Then the students will realize and debug this project and measure its parameters. An important part of this will be creating documentation throughout the project. The complete project will be presented and defended in class. The final section of labs will deal with image sensors, cameras, optical projection systems and other sensors for contactless measurement.

Literatura:

[1] Saleh, B. E. A. - Teich, M. C.: Fundamentals of Photonics, ISBN-10: 0-471-35832-0, Wiley Series in Pure and Applied Optics, 2007
[2] Holst, G.: CMOS/CCD sensors and camera systems, JCD Publishing 2007

Požadavky:

Knowledge od electronics, passing B3B31EPO "Electronic devices and circuits", BE5B31ZEO "Fundamentals of Electrical Circuits" and B3B38SME "Sensors and Measurements", or equivalent. A written test will verify the expected knowledge at the beginning of the semester.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38VBM

Klíčová slova:

Photometric and radiometric units, Optoelectronic sensor, CCD sensor, CMOS image sensor, Lens, Optical projestion system

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 19.8.2022 17:49:54, semestry: L/2021-2, Z/2024-5, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)