Popis předmětu - B9M38LKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel
Role:P Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Theiner R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Theiner R. Kreditů:5
Cvičící:Theiner R. Semestr:Z

Anotace:

Předmět má vstupní charakter pro studenty oboru letadlová a kosmická netechnika, avionika i letecký provoz. Předmět studenty seznamuje se základní návrhovou filosofií leteckých konstrukcí, rolí stavebních předpisů. Popisuje základní druhy zatížení letadel, zejména letová a hmotové charakteristiky letounů. V popisné části rozebírá uspořádání leteckých konstrukcí, jejich členění a popis a vysvětluje přenos silových účinků jejími nosnými částmi.

Cíle studia:

Seznámit a naučit základům oboru stavby letadel. Pochopit filozofií návrhu leteckých konstrukcí (zatížení, mezní stavy konstrukcí) ve vtahu k bezpečnosti, spolehlivosti a jejich průkazy požadované na letecké předpisy.

Osnovy přednášek:

1. Historie a vývoj letectví.
2. Návrhová filosofie a úloha stavebních předpisů při jejím utváření.
3. Bezpečnost, letová způsobilost a spolehlivost.
4. Zatížení letounu a násobek.
5. Manévrová obálka provozních násobků.
6. Poryvová a letová obálka provozních násobků.
7. Hmotnosti letounu, centráž, hmotnostní obálka.
8. Dělení letounu, jeho základní části.
9. Základní typy letecké konstrukce a použité materiály, přenos zatížení konstrukcí.
10. Konstrukce křídla.
11. Mechanizace křídla.
12. Konstrukce trupu.
13. Konstrukce ocasních ploch.
14. Podvozek.

Osnovy cvičení:

Cvičení budou v úvodní části zaměřena na praktická procvičení stavových relací mezi veličinami mezinárodní standardní atmosféry a výpočet základních aerodynamických silových účinků. Dále budou seznamovat s obsahem stavebních předpisů a způsobem jejich použití při návrhu zatížení (letové obálky provozních násobků) dle konkrétní kategorie letounu. V závěrečné části bude procvičeno sestavení hmotnostní obálky a metodika průkazu letecké konstrukce početní pevnostní kontrolou vybraných částí draku (nosník, dutina, vzpěra). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami zkoušek leteckých konstrukcí.

Literatura:

Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01671-4 Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0 Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3 Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005 Raymer, P. R. Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3.vydání, Reston VA: AAIA, Inc.,1999, ISBN 1-56347-281-0 Torenbeek, E. Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3 Nyu, M.C.Y. Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.

Požadavky:

Bez požadavků.

Webová stránka:

Neexistuje.

Klíčová slova:

Letecká konstrukce, letecké materiály, bezpečnost, spolehlivost, způsobilost, letová obálka provozních násobků, zatížení letounu, křídlo, prostředky pro zvýšení vztlaku, trup, ocasní plochy, podvozek.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika P 3


Stránka vytvořena 12.5.2021 07:52:01, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.