Popis předmětu - B2B32DATA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B32DATA Datové sítě
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Boháč L. Zakončení:KZ
Přednášející:Bezpalec P., Boháč L. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích detailů probírané širší problematiky datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový vhled.

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, rozdělení datových sítí, historický vývoj
2. Internet, virtualizace, cloud, sociální sítě.
3. Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu
4. Aplikační protokoly - socket, web, telnet
5. Architektura systému doménových jmen
6. Přenos elektronické pošty v Internetu
7. Adresace zařízení a základy směrování v sítích
8. Principy funkce a použití síťových prvků v datových sítích (hub, bridge, switch, router, gateway, firewall)
9. Virtualizace v datových sítích - koncept, nasazení, využití.
10. Technologie Ethernetu. Zajištění vyšší spolehlivosti v LAN.
11. Přístupy k Internetu - technologie xDSL, CATV, GSM, LTE
12. Sítě WAN (MPLS, VPN, PPP).
13. Internet věcí a platformy pro vývoj aplikací M2M
14. Základní principy správy a řízení datových sítí

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, požadavky zápočtu. Základních pojmy. BOZP.
2. Orientace v laboratoři. Software pro diagnostiku datové sítě.
3. Síťové prvky v labu - základní dovednosti při konfiguraci.
4. Lokální sítě - média, parametry, měření.
5. Exkurse - Centrum dohledu datové sítě (CETIN nebo O2)
6. LAB1: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+
7. LAB2: El. pošta - konfigurace a diagnostika
8. LAB3: Velká firemní síť - konfigurace směrování
9. LAB4: Malá firemní síť - konfigurace adresace
10. LAB5: Připojení k internetu - konfigurace přípojky xDSL
11. LAB6: Konfigurace eth. přepínače, VLAN
12. LAB7: Konfigurace IP telefonu
13. Náhradní měření
14. Zápočet.

Literatura:

Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011. Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.

Požadavky:

nevyžaduje žádné specifické znalosti

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32DATA

Klíčová slova:

Internet, LAN, WAN, Ethernet, IP, Networking.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 9.4.2021 19:51:03, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.