Popis předmětu - BE2M32BTSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M32BTSA Wireless Technologies
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:Bečvář Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bečvář Z., Kocur Z., Vojtěch L. Kreditů:6
Cvičící:Eroshkin I., Kocur Z., Neruda M., Plachý J., Straka T. Semestr:Z,L

Anotace:

The lectures give overview of fundamental principles of wireless networks in various areas of their application. Students will understand architecture, principles and protocols used in different wireless technologies and learn how these technologies can be exploited in real world applications. The goal is to teach students how to solve problems related to deployment of wireless networks, their operation or development of wireless networks components.

Cíle studia:

The goal is to teach students how to solve problems related to deployment of wireless networks, their operation or development of wireless networks components.

Osnovy přednášek:

1. Introduction to wireless networks, medium access
2. Routing in wireless sensor networks – metrics and protocols
3. RFID – basic principles & physical layer
4. RFID – evolution, technologies, communication chain
5. M2M/IoT - system design, operation and M2M/IoT protocols, Industry 4.0
6. Bluetooth – network topology, physical layer, data transmission and control
7. Wi-Fi – evolution, physical layer and network topology
8. Wi-Fi – medium access control and data transmission
9. IoT communication in mobile networks
10. LPWAN/LPN protocols for IoT – LoRa, Sigfox, etc.
11. Integration of wireless networks into TCP/IP environment
12. Friday's timetable
13. WiMAX – network topologies, data transmission and control
14. Vehicular communications

Osnovy cvičení:

1. Introduction
2. Medium access methods
3. Wireless routing protocols
4. Introduction to labs – assignment and discussion about solutions and resources
5. LAB 1. – group A – V2X communication
6. LAB 1. – group B – V2X communication
7. LAB 2. – group A – Configuration and hacking of WiFi
8. LAB 2. – group B – Configuration and hacking of WiFi
9. LAB 3. – group A – Evaluation of NB-IoT operating parameters
10. LAB 3. – group B – Evaluation of NB-IoT operating parameters
11. LAB 4. – group A – LoRaWAN Telecommunication Chain
12.-13.  LAB 4. – group B – LoRaWAN Telecommunication Chain
14. Assessment, lab replacement

Literatura:

[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, " WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas," Wiley, 2013.
[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, "Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice," Wiley, 2010.
[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, "Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking," O'Reilly Media, 2014.
[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, "Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice," Wiley 2012.
[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010.

Požadavky:

Students must have fundamental knowledge of modulations, coding techniques and multiple access methods for wireless networks. Furthermore, they must understand to components of a communication chain, signal propagation and radio channel characteristics (attenuation, gain, interference, noise) and characteristics of spectrum and signals (mean value, energy, power, correlation, etc.).

Klíčová slova:

Wireless technologies,Internet of Things (IoT), Bluetooth, WiFi, Vehicular communication

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK3_2018 Fotonika P 2
MEEK7_2018 Rádiové systémy P 2
MEEK6_2018 Mobilní komunikace P 2
MEEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 2
MEEK1_2018 Elektronika P 2
MEEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 2
MEEK4_2018 Technologie internetu věcí P 2


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.