Postup pro vyřizování žádostí na Studijním oddělení

Upraveno 16. 9. 2013

  1. Student, který chce řešit nějaký svůj problém či potřebuje informaci týkající se studia, se seznámí s příslušným předpisem (především Studijní a zkušební řád ČVUT a další dokumenty).
  2. V případě nejasností student navštíví svou referentku na SO v úředních hodinách či si s ní domluví schůzku e-mailem.
  3. Student v případě potřeby vyplní žádost (formulář si zkopíruje z webu), kterou vyplněnou ve všech kolonkách (především a nejčastěji vyjádření odborné katedry), buď předá své referentce, vhodí do schránky umístěné u vstupu do SO, odevzdá v podatelně FEL nebo žádost zašle na jméno své referentky na adresu SO. Písemná forma žádosti je nutná z důvodů zákonné archivace. Je doporučeno nechat si potvrdit vlastní kopii žádosti.
  4. Referentka žádost buď vyřídí, poradí či vyzve k doplnění, nebo žádost postoupí příslušnému proděkanu k rozhodnutí. O výsledku reakce proděkana na svou žádost bude student informován na svou e-mailovou adresu či osobně u okénka referentkou.
  5. V případě nestandardních či nejasných situací, které nemohly být vyřízeny při konzultaci s referentkou a může je tedy rozhodnout jen proděkan, či v případě nesouhlasu s vyřízením žádosti zprostředkuje referentka prostřednictvím sekretariátu SO studentovi schůzku s příslušným proděkanem na Studijním oddělení. Termín schůzky s proděkanem na SO bude studentovi oznámen buď okamžitě či bude ke schůzce vyzván e-mailem. Referentka pro tuto schůzku připraví nezbytné podklady.

16. 9. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.

 

 


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.