Studijní oddělení - kontakty

Rozdělení agend referentek SO

Rozdělení agend studijních proděkanů

S nabídkou brigád, praxí, pracovních pozic nebo jiné inzerce pro studenty či absolventy FEL se obracejte na PR odělení FEL, e-mail: pr@fel.cvut.cz.

Jméno Funkce Telefon
E-mail
Proděkani
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. proděkanka pro bakalářské studium* 2 2435 2392
prodekan.bak@fel.cvut.cz
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. proděkan pro magisterské a kombinované studium* 2 2435 2029
prodekan.mag@fel.cvut.cz
Pracovnice studijního oddělení
Ing. Helena Šislerová vedoucí SO 2 2435 3971
sislehel@fel.cvut.cz
vedoucipeo@fel.cvut.cz
Ivana Býmová studium cizinců samoplátců
další agenda
2 2435 2106
bymova@fel.cvut.cz
Renata Fialová zástupkyně vedoucí
administrativa spojená s výjezdy v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3991
fialoren@fel.cvut.cz
Ing. Hana Matunová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3903
matunhan@fel.cvut.cz
Barbora Sovová studium studentů v rámci programů Double Degree a SpaceMaster
další agenda
2 2435 2027
barbora.sovova@fel.cvut.cz
Daniela Svobodová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3915
svobod18@fel.cvut.cz
Iveta Turková agenda 2 2435 3917
turkoive@fel.cvut.cz
Správci pedagogických agend
Ing. Pavel Máša, Ph.D. správce KOSu
fakultní rozvrhář
2 2435 2097
masap@fel.cvut.cz
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. správce studijních plánů
správce ankety na FEL
správce údajů pro matriku
2 2435 7477, 5867
hlinovsm@fel.cvut.cz
Studium v zahraničí a ze zahraničí study@fel.cvut.cz
Přijímací řízení chcistudovat@fel.cvut.cz

* Další agendy proděkanů

Pro písemný kontakt:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
IČO: 68407700

Aktuální úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí 9:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Úterý 13:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:30 13:30 - 15:30
Čtvrtek
Pátek 9:00 - 11:30

Konzultační hodiny studijních proděkanů

Konzultace je nezbytné předem domluvit prostřednictvím studijní referentky či vedoucí SO.

Bakalářské studium: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
Magisterské a kombinované studium: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.