Studijní oddělení - kontakty

Rozdělení agend referentek SO

Rozdělení agend studijních proděkanů

S nabídkou brigád, praxí, pracovních pozic nebo jiné inzerce pro studenty či absolventy FEL se obracejte na PR odělení FEL, e-mail: pr@fel.cvut.cz.

Jméno Funkce Telefon
E-mail
Proděkani
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. proděkanka pro bakalářské studium* 2 2435 2392
prodekan.bak@fel.cvut.cz
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. proděkan pro magisterské a kombinované studium* 2 2435 2029
prodekan.mag@fel.cvut.cz
Pracovnice studijního oddělení
Ing. Helena Šislerová vedoucí SO 2 2435 3971
sislehel@fel.cvut.cz
vedoucipeo@fel.cvut.cz
Ivana Býmová studium cizinců samoplátců
další agenda
2 2435 2106
bymova@fel.cvut.cz
Renata Fialová zástupkyně vedoucí
administrativa spojená s výjezdy v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3991
fialoren@fel.cvut.cz
Ing. Hana Matunová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3903
matunhan@fel.cvut.cz
Barbora Sovová studium studentů v rámci programů Double Degree a SpaceMaster
další agenda
2 2435 2027
barbora.sovova@fel.cvut.cz
Daniela Svobodová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3915
svobod18@fel.cvut.cz
Iveta Turková agenda 2 2435 3917
turkoive@fel.cvut.cz
Správci pedagogických agend
Ing. Pavel Máša, Ph.D. správce KOSu
fakultní rozvrhář
2 2435 2097
masap@fel.cvut.cz
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. správce studijních plánů
správce údajů pro matriku
2 2435 7477, 5867
hlinovsm@fel.cvut.cz
Studium v zahraničí a ze zahraničí study@fel.cvut.cz
Přijímací řízení chcistudovat@fel.cvut.cz
Asistent proděkanky
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. asistent proděkanky, správce studentské ankety 2 2435 7214
jelinek@fel.cvut.cz

* Další agendy proděkanů

Pro písemný kontakt:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 68407700

Aktuální úřední hodiny studijního oddělení

V době letních prázdnin od 4. 7. – 31. 8. 2022

V týdnu od 4. července budou úřední hodiny výjimečně ve čtvrtek 7. července od 9,00 – 11,00 hodin.

Pondělí
Úterý
Středa 9:00 - 11:00
Čtvrtek
Pátek

 


Konzultační hodiny studijních proděkanů

Konzultace je nezbytné předem domluvit prostřednictvím studijní referentky či vedoucí SO.

Bakalářské studium: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
Magisterské a kombinované studium: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.