Spolupráce

Možnosti spolupráce pro firmy či fakultní školy a možnosti využití této spolupráce samotnými studenty a studentkami fakulty.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk