Magisterské studium

Jak se přihlásit

Po dvou le­tech magis­ter­ské­ho stu­dia v jed­nom ze šesti stu­dij­ních pro­gra­mů se sta­ne­te ex­per­tem či expertkou ve svém oboru. S in­že­nýr­ským di­plo­mem z FEL zís­ká­te ši­ro­ké mož­nos­ti uplat­ně­ní. Nebo se rozhodnete pokračovat v bádání. 

Magisterské studijní programy

EEM

Elektrotechnika, energetika a management

Spojení technického a ekonomického vzdělání

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
EK

Elektronika a komunikace

Elektronika a komunikační technologie pro chytrá ICT řešení

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
BIO

Lékařská elektronika a bioinformatika

Kombinace biologie, medicíny, informatiky a elektroniky

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
KYR

Kybernetika a robotika

Kybernetický i reálný svět

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
OI

Otevřená informatika

Matematika, algoritmizace a programování

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
IB

Inteligentní budovy

Me­zi­o­bo­ro­vý stu­dij­ní pro­gram, na němž se po­dí­le­jí sta­veb­ní, stroj­ní a elek­tro­tech­nic­ká fa­kul­ta ČVUT.

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování

Proč studovat FEL?

Spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

Dalších n důvodů, proč studovat FEL

Vše o přijímacím řízení

V přehledném krokovém návodu vám poradíme, jak bezchybně projít přijímacím řízením a na nic nezapomenout. Dozvíte se také, jak se na FEL dostat bez přijímaček.

Vše o přijímacím řízení

Příběhy lidí z FELu

 • Otakar

  Student

  Otevřená informatika

 • Ivana

  Studentka

  Lékařská elektronika a bioinformatika

 • Kateřina

  Absolventka

  Lékařská elektronika a bioinformatika

 • Martin

  Absolvent

  Kybernetika a robotika

 • Karolína

  Studentka

  Otevřené elektronické systémy

 • Anna

  Studentka

  Elektrotechnika, energetika a management

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk