Studijní plány

Bakalářské

Magisterské studium

Seznam předmětů je zajímavý, ale to není vše...

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.