Přehled všech studijních programů

EEM

Elektrotechnika, energetika a management

Spojení technického a ekonomického vzdělání

EK

Elektronika a komunikace

Elektronika a komunikační technologie pro chytrá ICT řešení

BIO

Lékařská elektronika a bioinformatika

Kombinace biologie, medicíny, informatiky a elektroniky

OI

Otevřená informatika

Matematika, algoritmizace a programování

OES

Otevřené elektronické systémy

Studium elektrotechniky opravdu do hloubky.

SIT

Softwarové inženýrství a technologie

Praktická informatika s důrazem na tvrdé znalosti i soft skills.

IB

Inteligentní budovy

Me­zi­o­bo­ro­vý stu­dij­ní pro­gram, na němž se po­dí­le­jí sta­veb­ní, stroj­ní a elek­tro­tech­nic­ká fa­kul­ta ČVUT.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk