Bakalářské studium OI

Studijní program Otevřená informatika je navržen tak, aby pokryl nezbytné množství teorie a zaměřil se hlavně na reálná řešení skutečných problémů. V prvním ročníku vás čekají předměty, díky kterým získáte důležité základy. Od druhého ročníku už se můžete profilovat díky čtyřem hlavním specializacím.

Bakalářské studium programu OI vás připraví na budoucí uplatnění v oboru počítačových věd, které uplatníte především v umělé in­te­li­gen­ci, stro­jo­vém učení, gra­fi­ce, hrách, in­te­li­gent­ním soft­waru nebo internetu věcí.
 

Specializace

Od druhého ročníku si volíte jednu ze čtyř hlavních specializací:

Studijní plány

Charakteristika studijního programu OI

O čem je studijní program OI? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o OI

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářského studia se řídí přesnými kroky shodnými pro všechny studijní programy. Na stránce věnované přijímacímu řízení najdete krok za krokem popsaný proces, jak se do studia správně přihlásit a na nic nezapomenout.

Navazující studium

Na vybranou specializaci můžete navázat i v magisterském studijním programu OI.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.