Videoprohlídky laboratoří

Vydejte se s námi na virtuální prohlídku špičkově vybavených FEL laboratoří. Nahlédněte pod pokličku nejnovějších výzkumů, na kterých se podílejí studující i vyučující naší fakulty.

Anténní bezodrazová komora

Bezodrazová akustická komora

Laboratoř bezdrátových sítí 5G

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systému

Laboratoř elektrických strojů

Laboratoř lékařské techniky

Laboratoř optiky

Laboratoř světelné techniky

Laboratoře katedry elektrotechnologie

MAGLAB – laboratoř senzorů a magnetik

Vysokonapěťová laboratoř

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk