Studentské spolky

Studentské spolky jsou organizované samotnými studenty a studentkami. Máte tak možnost s někým dalším sdílet společné zájmy, volný čas a spoustu zážitků. 

Fakultní spolky

Univerzitní spolky

Vedle fakultních studentských spolků se můžete zapojit také do spolků univerzitních, ve kterých se scházejí členové a členky ze všech fakult ČVUT.

Studentská unie

Studentská unie ČVUT organizuje studentské festivaly, ples a také se stará o informovanost současných i budoucích studentů. Její součástí je také mnoho studentských klubů

Galibi

Galibi je vysokoškolský LGBT+ klub Studentské unie ČVUT v Praze.

ETC – Embedded Technology Club

ETC je klub pro studující středních škol a zájemce z ČVUT. Náplní jsou základy elektroniky a číslicové techniky, realizace embedded systémů s 32 – bitovými procesory a jádrem ARM Cortex – M.

ČVUT Drone Academy

Cílem ČVUT Drone Academy je poskytnout studujícím zajímavou mimoškolní činnost zaměřenou na oblast bezpilotních létajících prostředků. ČVUT Drone Academy zahrnuje nejen praktickou výuku pilotáže, ale i soutěže, zajímavé přednášky na aktuální témata a mnoho dalšího.

Přednášky jsou určeny i široké veřejnosti? Posluchači se naučí např. postavit a provozovat vlastní dron, či získají přehled o aktuálních používaných technologiích.

Comica Economica

Umění na technicky zaměřené fakultě? Ale jistě. Studentské divadlo Comica Economica sdružuje talentované studující z ČVUT a VŠE, přičemž náplní představení jsou amatérské divadelní hry a jazzová hudba. Chcete-li rozvinout svou vášeň pro hudbu a divadlo, je přihlášení do studentského divadla tím jediným logickým krokem.

IAESTE

IAESTE je mezinárodní, nevládní, nepolitická, nezisková organizace, která sdružuje studenty a akademiky po celém světě a usiluje o profesní a osobní rozvoj studentů a mladých absolventů. Českou pobočkou je IAESTE Czech Republic, které každoročně zprostředkuje zahraniční stáže pro více než stovku studentů českých univerzity a zajistí stáže v Česku zhruba stejnému počtu zahraničních stážistů.

Mezinárodní studentský klub

Mezinárodní studentský klub sdružuje zahraniční studenty a tuzemským studentům nabízí např. možnost Buddy programů.

Vysokoškolský sportovní klub

Vysokoškolský sportovní klub ČVUT je součástí Ústavu tělesné výchovy a sportu. Nabízí široké a rozličné množství sportovních aktivit.

Engineers Prague

Engineers Prague je hokejový tým univerzit ČVUT, VŠE a ČZU v Praze, založený v roce 2017 jako nástupce týmu Technika Praha, který se mezi lety 2015-2019 účastnil Evropské Univerzitní Hokejové Ligy (EUHL).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk