Pracovní pozice na Fakultě elektrotechnické

Chcete být součástí Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze?
Na této stránce najdete aktuálně vypsaná výběrová řízení na akademické i technicko-provozní pozice.

FEL ČVUT v roce 2018 získala ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise za kvalitu řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu v souladu se strategií Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Strategie vychází z principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Chci vidět inzeráty ze

Kontakt na personální oddělení

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Dřímalová