Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Dlouhodobě se řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. 

FEL je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) – nejstarší a nejprestižnější technické univerzity v České republice, jejíž historie sahá až do roku 1707. Samostatná Fakulta elektrotechnická vznikla v roce 1950, v roce 1951 pak získala svůj status „de iure“. V roce 2021 jsme si tedy připomněli sedmdesáté výročí od jejího vzniku zejména výstavou a s ní spojenými akcemi pro akademickou obec i veřejnost.

V dnešní době se FEL skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Od roku 1950 vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk