Fakultní střední školy

FEL spolupracuje se středními školami na partnerském systému vyučování, který studujícím poskytuje efektivní základnu znalostí a zkušeností potřebných k úspěchu na poli informatiky a elektroniky.

Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělávání je zvláště významná při přípravě budoucích odborníků na elektrotechniku, podpoře mimořádně talentovaných žáků i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul „fakultní škola“.

Vzájemná spolupráce FELu a fakultních škol

Fakultní školy se stávají partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů elektrotechnického zaměření. 

  • Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím školy s fakultou možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. 

  • Pedagogové se se svými zkušenostmi stávají partnery kateder a výzkumných týmů podílejících se na přípravě budoucích informatiků a elektrotechniků a realizujících výzkum v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. 

  • Spolupráce s fakultou navíc fakultní škole usnadňuje získávání nových kvalitních vyučujících pro výuku přírodovědných předmětů.

Rozvoj přírodovědných a technických oborů

Podpora zájmu středoškolských studentů o přírodovědné (především matematika, fyzika apod.) a technické obory (především informatika, internet, elektronika, kybernetika, elektrotechnika apod.) - formou nabízených odborných návštěv a popularizačních akcí fakulty (Vánoce s fyzikou apod.)

Podpora talentovaných studentů a studentek

Vyhledávání a práce s talentovanými studenty - SOČ, spolupráce na ročníkových pracích studentů (přístup do laboratoří, konzultace, oponentské posudky), odborných soutěží pro děti a mládež.

Grantové projekty

Společné grantové projekty - spolupráce při vyhledávání, přípravě a případné realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu (OPPK, Otevřená fakulta apod.)

Vzdělání pedagogů

Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů - nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných a technických oborů (Podzimní škola pro středoškolské učitele apod.)

Kritéria k propůjčení titulu "fakultní škola"

  1. Ve škole se realizuje kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných nebo technických předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové, kteří se zároveň podílejí na spolupráci s VŠ odborníky v daném oboru.

  2. Výuka přírodovědných a technických předmětů ve škole je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.

  3. Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných a technických oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách technického typu.

  4. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s fakultou a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních pracovišť.

Seznam fakultních škol Fakulty elektrotechnické

Střední průmyslová škola elektrotechnická
V Úžlabině 320
100 00 Praha 10

Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 25
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Novovysočanská 48/280
190 00 Praha 9

Střední průmyslová škola
Resslova 5/Výstupní 2
400 01 (400 11) Ústí nad Labem

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Ječná 30
121 36 Praha 2

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
Na Příkopě 16
110 00 Praha 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Písku
Karla Čapka 402
397 11 Písek

Střední průmyslová škola Ostrov
Klínovecká 1197
363 01 Ostrov

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník   
Náměstí Jana Žižky 186
269 01 Rakovník

Gymnázium Budějovická
Budějovická 680/17
140 00 Praha 4

Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Karla IV. 13
530 02 Pardubice

Gymnázium Arabská
Arabská 682
160 00 Praha 6

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1
180 00 Praha 8

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk