Významné milníky a úspěchy

Zapálení pro věc, kreativita a nové nápady, chuť posouvat hranice a být nejlepší ve svém oboru - to nás předurčuje k výzkumným úspěchům, které se nezřídka objevují i v médiích. Přesvědčte se sami.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk