Novinky

Dr. Zuzana Kúkelová z FEL ČVUT převzala Cenu Neuron pro nadějné vědce. V oboru informatiky je první oceněnou ženou

Věda a výzkum

Nadace Neuron na podporu vědy udělovala v neděli 15. října 2023 Ceny Neuron 2023 nejlepším českým vědkyním a vědcům. Během slavnostního večera převzalo prestižní ocenění sedm nadějných vědeckých talentů, mezi nimi expertka v oblasti počítačového vidění dr. Zuzana Kúkelová z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Zuzana Kúkelová působí na katedře kybernetiky ve Skupině vizuálního rozpoznávání, kterou vede prof. Jiří Matas. Hledá efektivní způsoby, jak řešit složité matematické rovnice, které pomáhají robotům a počítačům lépe "vidět". Práce dr. Kúkelové se zaměřuje na tzv. geometrii kamer. Pomocí polynomiálních rovnic řeší otázky, jak technologie pochopí, kde se věci nacházejí v prostoru. Výsledky jejího výzkumu nacházejí aplikace například v autonomním řízení, v 3D rekonstrukcích nebo ve smíšené realitě.

Zuzana Kúkelová vystudovala Univerzitu Komenského v Bratislavě. Doktorát  za práci na tému Algebraické metody v počítačovém vidění získala na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, následně byla postdoktorandkou v Microsoft Research v Cambridgi. Je autorkou článků na špičkových mezinárodních konferencích a ve významných impaktovaných periodikách v oblasti počítačového vidění. Aktuálně je řešitelkou grantu GAČR Junior STAR, které podporují excelenci u začínajících vynikajících vědců, u nichž se předpokládá, že jejich projekty budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku.

„Cena Neuron je pro mne v první řadě velkou poctou a uznáním. A to jak mým osobním, tak současně i uznáním vědecké práce a problematiky, které se společně s mými kolegy a studenty věnujeme. Zároveň je pro mne toto ocenění obrovskou motivací do budoucnosti a potvrzením, že moje cesta je správná a že v ní mám pokračovat," uvedla Zuzana Kúkelová, jež považuje cenu za velký závazek, aby se snažila dělat skutečně excelentní vědu.

Cena Neuron pro nadějné vědce je udělována českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce. Cena je spojena s finanční prémií 500 000 Kč a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech - matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science (informatika) a společenské vědy.

Dr. Kúkelová se tak přidala k laureátům působícím na Fakultě elektrotechnické ČVUT, kteří Cenu Neuron v oblasti Computer Science převzali v minulosti –  jsou jimi prof. Daniel Sýkora z katedry počítačové grafiky a interakce a doc. Viliam Lisý z katedry počítačů. V oblasti computer science je vůbec první oceněnou ženou od roku 2017, kdy se cena uděluje.

Který okamžik ve své vědecké dráze považuje čerstvá laureátka za přelomový či jak vypadá její pracoviště na Karlově náměstí? Odpovědi Zuzany Kúkelové na 7 otázek si můžete přečíst v jejím profilu na stránkách Nadace Neuron.

Zdroj fotografie: Nadace Neuron
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk