Bakalářské studium

Jak se přihlásit

Na­bí­zí­me 7 stu­dij­ních pro­gra­mů, které po­krý­va­jí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti. Po třech le­tech ba­ka­lář­ské­ho stu­dia si můžete pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti vy­bí­rat. Nebo získáte skvělý základ pro navazující magisterské studium.

Bakalářské studijní programy

EEM

Elektrotechnika, energetika a management

Spojení technického a ekonomického vzdělání

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
EK

Elektronika a komunikace

Elektronika a komunikační technologie pro chytrá ICT řešení

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
BIO

Lékařská elektronika a bioinformatika

Kombinace biologie, medicíny, informatiky a elektroniky

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
KYR

Kybernetika a robotika

Kybernetický i reálný svět

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
OI

Otevřená informatika

Matematika, algoritmizace a programování

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
OES

Otevřené elektronické systémy

Studium elektrotechniky opravdu do hloubky.

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování
SIT

Softwarové inženýrství a technologie

Praktická informatika s důrazem na tvrdé znalosti i soft skills.

Elektro
Matematika
Fyzika
Programování

Proč studovat FEL?

Spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

Dalších n důvodů, proč studovat FEL

Vše o přijímacím řízení

V přehledném krokovém návodu vám poradíme, jak bezchybně projít přijímacím řízením a na nic nezapomenout. Dozvíte se také, jak se na FEL dostat bez přijímaček.

Vše o přijímacím řízení

Jak to bude probíhat?

Přechod ze střední na vysokou s sebou přináší příjemné i náročné momenty. Udělejte si ještě před nástupem do studia představu, jak vše bude probíhat.

Poznejte FEL

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk