Kombinace bi­o­lo­gie, medicíny, in­for­ma­ti­ky a elek­tro­ni­ky

Využití elektroniky a informatiky je dnes při diagnostice i léčbě nemocí běžné a do budoucna se bude dále rozvíjet.

Studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika vás připraví na práci ve vývojových a analytických týmech zabývajících se medicínskou elektronikou a softwarem, stejně jako na práci ve zdravotnických zařízeních. Získáte široký základ pro technickou praxi i možnou vědeckou dráhu, která obvykle zahrnuje doktorské studium u nás nebo v zahraničí.

Lékařská elektronika a bioinformatika

Obor na pomezí IT a medicíny vás nadchne komplexností výuky v oblasti lidského zdraví. Program BIO učí studující používat moderní technologie ke zlepšení kvality života a zdraví lidí. V programu BIO zjistíte, jak fungují moderní medicínské přístroje. Vyzkoušíte si, jak může počítač usnadnit práci lékařům s určováním diagnózy. Získáte široký teoretický matematicko-fyzikální základ a rovněž znalosti z elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, doplněné o biomedicínské základy a lékařské aplikace.

Možnosti studia

Jaké projekty řešíme?

Spolupráce s výzkumnými skupinami vám poskytne tolik potřebnou praxi. Zapojit se můžete např. do vývoje nových zdravotnických pomůcek, léků a měřících přístrojů. Dále do výzkumu DNA a vývojových onemocnění, nebo návrhů nositelné elektroniky.

Studentské a absolventské příběhy

Novinky

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.