Výzkum

Výzkumná témata, která souvisí s obsahem studia Lékařské elektroniky a bioinformatiky.

Výzkumné skupiny

Analýza, modelování a interpretace signálů

Skupina SAMI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblastí zájmu je řeč, biologické signály, digitální zpracování signálů a strojové učení se zaměřením na neurologii, foniatrii, logopedii a fyziologii. Skupina podporuje kvantitativní multidisciplinaritu. Výsledky výzkumu jsou součástí projektů řešených ve spolupráci s fakultními nemocnicemi. Poznatky se využívají při diagnostice a hodnocení léčby.

Biomedical Electronics Group

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií. Výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Experimenty se zaměřují na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Human-Computer Interaction Group

Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Výzkumná skupina se zabývá problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: Lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.

Zpracování lékařských obrazů (Medical Image Processing)

Výzkumné téma

Zpracování obrazů

Skupina Biomedical Imaging Algorithms (BIA) vyvíjí nové algoritmy pro zpracování obrazů v lékařských a biologických aplikacích. Zpracovává obrazy z nejrůznějších modalit, od magnetické rezonance, přes ultrazvuk, počítačovou tomografii, až po mikroskopii, ve 2D, 3D, i 4D. Umí data předzpracovat, registrovat i segmentovat, modelovat, rekonstruovat i klasifikovat. Používá techniky zpracování signálů, numerické matematiky i strojového učení, včetně moderních metod hlubokého učení, populárně známých jako AI

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.