Analýza, modelování a interpretace signálů

Skupina SAMI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblastí zájmu je řeč, biologické signály, digitální zpracování signálů a strojové učení se zaměřením na neurologii, foniatrii, logopedii a fyziologii. Skupina podporuje kvantitativní multidisciplinaritu. Výsledky výzkumu jsou součástí projektů řešených ve spolupráci s fakultními nemocnicemi. Poznatky se využívají při diagnostice a hodnocení léčby.

Čím se zabýváme

 

Výzkumná témata

Podrobnější informace hledejte na našich webových stránkách sami.fel.cvut.cz.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.