Analýza, modelování a interpretace signálů

Výzkumná skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblasti zájmu se soustřeďují na hlas a řeč, biologické signály, číslicové zpracování signálů a strojové učení v oborech neurologie, foniatrie, logopedie a fyziologie.

Čím se zabýváme

 

Výzkumná témata

Podrobnější informace hledejte na našich webových stránkách sami.fel.cvut.cz.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.