O fakultě

Jak bude vypadat svět za dvacet let? Těžko říct, ale lidé z FELu se v něm rozhodně neztratí. Čeká je nadčasové vzdělání i práce na projektech a inovacích, které udávají směr. Jsme Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, centrum vzdělanosti a výzkumné činnosti v oblasti elektrotechniky a informatiky. Vychováváme odborníky a odbornice v oblasti robotiky, softwarového inženýrství, kybernetiky, automatizace, elektroniky a mediální techniky. Pod našimi křídly najdete vždy nejnovější technologické poznatky aplikovatelné na špičkové a moderní systémy. Naučíme vás budoucnost nejen vidět, ale také na ni adekvátně reagovat.

Fakulta v číslech

17

kateder

7

bakalářských studijních programů

6

magisterských studijních programů

70+

let na technologické špici

30 000

vydaných diplomů, které jsou dokladem prvotřídního vzdělání

8:1

poměr studujících na vyučujícího, což zaručuje individuální přístup

99,9 %

absolventek a absolventů najde zaměstnání hned po škole

1/3

vědeckého výkonu celého ČVUT vytváří stabilně FEL

1.

místo v hodnocení kvality vědy a jejího dopadu Ministerstvem školství

“Podle prestižních žebříčků je FEL dlouhodobě nejvýše postavenou elektrotechnickou fakultou v České republice. A co nás mimořádně těší, že se v loňském roce posunuly na nejvyšší pozici v ČR i naše informatické obory. Pracujeme dále na tom, abychom tuto laťku v mezinárodním prostředí současné vědy a akademického výzkumu posouvali výše. Ku prospěchu našich studentů a studentek, jež se do špičkových vědeckých projektů mohou zapojovat neobvykle brzy, často už na bakalářském stupni studia. Je to možné díky tomu, že u nás na jednoho vyučujícího připadá pouhých osm studentů. V takovém poměru lze ke studujícím přistupovat skutečně individuálně a rozvíjet jejich schopnosti a talent.”

děkan fakulty prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

Úspěchy a milníky

Na FELu se stále děje něco nového. Každý týden zveřejňujeme několik průlomových okamžiků našeho výzkumu, zaznamenáváme úspěchy našich výzkumných týmů i studujících a přinášíme reporty z důležitých událostí. Většinu našich zpráv pravidelně přebírají i přední česká média.

Všechny novinky

Výzkum

FEL se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy.

Výzkumné skupiny a laboratoře

Spolupráce s praxí

FEL dlouhodobě spolupracuje na celé řadě výzkumných a inovačních projektů, vznikajících na objednávku průmyslových partnerů a institucí z celého světa. Projektové a výzkumné aktivity jsou úzce vázány na studijní programy a výzkumné týmy jednotlivých kateder. Studenti i studentky se tak mají šanci už v prvních semestrech zapojit do praktických projektů, které mohou vyústit v nabídku zaměstnání po absolvování nebo v dlouhodobou inovativní výzkumnou činnost.

Studijní programy

Na jednoho vyučujícího na FELu připadá pouze osm studujících, což nám umožňuje poskytovat kvalitní a individuální výuku. Zájemci a zájemkyně o studium mohou vybírat z 8 bakalářských a 7 magisterských studijních programů. V reakci na rychlost technologického vývoje a inovací jsou všechny naše studijní programy pravidelně aktualizovány, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům pracovního trhu a pokroku na poli vědy a výzkumu.

Studijní programy

Rozmanitost tech týmů 

Týmová rozmanitost není jen otázkou etiky, ale především inovačního a ekonomického potenciálu instituce, studentů a studentek i jejich budoucích zaměstnavatelů. Rozmanité týmy znamenají navíc rozmanité nápady. FEL řeší témata jako elektromobilita, umělá inteligence, Smart City, Smart Home, eHealth, internet věcí, bezpečnost na internetu, 5G sítě nebo začleňování robotů do pracovního procesu a služeb. Všechny tyto oblasti s sebou přinášejí velkou změnu pro životy všech lidí na celém světě. Proto fakulta usiluje o vytvoření příznivého prostředí pro odborníky a odbornice s různými zkušenostmi, aby pomohli vyvíjet technologie, které mají sloužit různým cílovým skupinám.

Více o rozmanitosti na FELu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk