Studium se specifickými potřebami

Všichni studenti i studentky zasluhují rovný přístup k vysokoškolským programům, včetně přijímacích zkoušek. FEL nabízí podporu studujícím se zdravotním postižením, oslabením, případně chronickým onemocněním. Cílem této činnosti je zpřístupnit studium studentům a studentkám se specifickými potřebami, aby mohli uplatnit svoje schopnosti a nedocházelo ke snižování studijních nároků.

Specifické potřeby s námi můžete řešit ještě před podáním přihlášky na FEL. Podle vašich potřeb můžeme upravit už samotné přijímací řízení.

Individuální přístup ke studujícím se specifickými potřebami

Dokumentace studentů a studentek je vedena ve Středisku podpory ELSA pro studenty se zvláštními potřebami na ČVUT, které koordinuje služby univerzity pro zdravotně postižené. Středisko ELSA může poskytnout nebo upravovat ubytování také v průběhu semestru, nejpozději však na začátku období závěrečné zkoušky.

 1. Kontaktujte Středisko ELSA se specifikací svých potřeb (ideálně ještě před podáním přihlášky ke studiu).

 2. Středisko s vámi bude konzultovat vypracování komplexního a individualizovaného plánu přístupu. 

 3. Veškerá opatření jsou prováděna v souladu se standardy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 4. Všechny služby a ubytování jsou poskytovány zdarma.

Více o Středisku ELSA

Ubytování pro studenty a studentky s hendikepem

FEL dbá na podporu studujících se specifickými potřebami tak, že jim se snaží poskytovat odpovídající služby a ubytování a zároveň je podporovat při rozvíjení dovedností nezbytných k tomu, aby se stali nezávislými studujícími.

Ubytování je k dispozici studujícím, jejichž postižení zahrnuje mimo jiné:

 • specifickou poruchu učení - dyslexie,

 • poruchu pozornosti,

 • poruchu autistického centra,

 • mentální poruchu,

 • chronické onemocnění,

 • zrakové postižení,

 • sluchové postižení,

 • pohybové postižení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk