Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen webové stránky) jsou navrhnuty s maximálním akcentem na přehlednost, použitelnost a přístupnost své funkcionality a textového obsahu.

Webové stránky velmi pečlivě dbají na přístupnost svého obsahu handicapovaným uživatelům a dodržují zásady přístupnosti podle Pravidel přístupnosti pro weby veřejné správy, tedy požadavky dle paragrafu 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  • fel.cvut.cz

Struktura informací

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Stránky jsou přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních.

Stav souladu

Webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31. 10. 2022

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností PORTA DESIGN s.r.o.).

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes naši veškerou snahu a vůli je však možné, že se na našem webu nějaká chyba vyskytne. Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte.

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: webmaster@fel.cvut.cz.

Kontakt na dodavatele technického řešení:

info@portadesign.cz

Postupy pro prosazování práva

Nebyla-li Vám poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

E-mail: pristupnost@mvcr.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk