Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium

Kdy: středa 27. března 2024, 18:00-19:30 hod.
Kde: posluchárna T2:D3-209, Technická 2, Dejvice
Pro koho: pro zájemce o vědeckou kariéru v univerzitní sféře, vědeckých institucích typu akademie věd, vědecký a vývojových oddělení firem. Pro ty, kteří chtějí posouvat hranice lidského vědění.

Program:

  1. Úvodní slovo - Petr Páta, děkan FEL
  2. Vědecké aktivity a doktorské studium na ČVUT FEL - Milan Polívka, proděkan DS a vědu
  3. Medailonky úspěšných absolventů
  4. Diskuse za účasti školitelů, předsedů oborových rad, vedoucích kateder a absolventů.

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze se dlouhodobě řadí mezi mezi desítku nejlepších vědeckých institucí v České republice. Dlouhodobě vytváří asi třetinu vědeckého výkonu ČVUT měřeno počtem impaktovaných publikací a citací. Mezi vědecké výstupy patří i prodané licence mezinárodních patentů. Pořadí oborů podle žebříčku QS World University Ranking 2022: Electrical Engineering #201-250, Computer Science #151-200 (ČVUT, 2023: #378, 2022: #403, 2021: #432, 2020: #498, 2019: #531-540).

Na fakultě působí řada výzkumných týmů, do jejichž činnosti se můžete zapojit zejména jako studenti doktorských studijních programů, pokud vás ale věda opravdu láká, můžete začít již jako magisterští studenti.

Uchazeč o doktorské studium se hlásí na vybrané rámcové téma disertační práce ke konkrétnímu školiteli. Nabídka je skutečně oborově velmi rozmanitá.

Role školitele je v doktorském studiu klíčová. On sám by měl být dobrým vědcem, protože na zvoleném vědeckém tématu budete pod jeho vedením úzce a dlouhodobě spolupracovat. Konzultujte proto s ním své představy o vědecké práci před podáním přihlášky.

Nutnou podmínkou přijetí do doktorského studia je ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Přihlášku však můžete podat i v případě, že titul ještě nemáte, ale předpokládáte, že státní zkoušku složíte ještě před zahájením doktorského studia.

Průměrný čistý příjem doktorandů se školiteli z ČVUT FEL (v rozsahu 20 - 80 percentilu) ve standardní době prezenční formy doktorského studia je 22 - 45 tis. Kč/měsíc, což odpovídá hrubému příjmu 27 - 59 tis. Kč/měsíc. Odpovídající částky počítané jen na skupině doktorandů, kteří mají současně příjem ze stipendia i grantového projektu, jsou: čistý příjem 35 - 52 tis. Kč/měsíc, odpovídající hrubý příjem 44 - 67 tis. Kč/měsíc.

Příjem je složen z nezdaňovaného  státního stipendia doplněného prostředky interní Studentské grantové soutěže a obvykle příjmu ze zaměstnaneckého poměru na FEL - práci na vědeckých projektech. Za výjimečné výsledky tvůrčí (např. články v dobrých impaktovaných časopisech) popř. pedagogické činnosti bývá děkanem přiznáno jednorázové účelové stipendium, které tvoří motivační složku příjmu. Za těchto podmínek se doktorandi mohu věnovat vědecké práci plnou pracovní dobu.

Podrobné informace o doktorském studiu: https://fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/studium.html.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk