Průvodce prvákem

Nástupem na vysokou školu začíná určující etapa vašeho života. Získáte nové znalosti, přehled, kontakty i přátele, což může být zejména zpočátku zahlcující. Chápeme, že tápete a nevíte, kudy kam. Od toho je tady průvodce prvákem, který vás provede nejdůležitějšími segmenty vysokoškolského studia. Nakonec může být k užitku nejen v prvním ročníku, ale během celého studia.

Co zařídit ze všeho nejdřív?

1. Zápis do studia

Zápis do studia probíhá v několika termínech a je nutné před ním doložit několik důležitých dokumentů.

2. KOS

KOS neboli KOmponenta Studium je univerzitní informační systém. Najdete v něm nejen předměty a rozvrhy, ale i zkouškové termíny, hodnocení a další klíčové informace pro studium. 

3. Přístupy

Jak se poprvé přihlásit, získat přístup do fakultního e-mailu nebo k wifi?

4. Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

V prvním semestru vám bude hromadně vytvořen rozvrh pro všechny povinné předměty (tento hromadně vytvořený rozvrh nebude v žádném případě možné měnit). Toto pravidlo platí pro studující zapsané do prezenční formy studia, studující v kombinované formě budou mít rozvrh jednotný.

Rozvrh si můžete prohlédnout na intranetu. Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup, takže se budete muset přihlásit. 

5. Studentské průkazy

Karta studenta je jedna ze základních věcí, která vás jako prváka bude zajímat. Získáte ji ve Vydavatelství průkazů ČVUT. Na výběr máte ze dvou druhů karet:

  • ČVUT karta

Pokud vám stačí pohybovat se jen v rámci kampusu. Slouží k placení v menze, knihovně, nebo k otevírání fakultních budov a přednáškových sálů. Můžete s ní potvrdit, že jste studující (např. v autobuse), ale uznají vám ji pouze tehdy, byla-li s konkrétní dopravní společností uzavřena smlouva.

První vydání ČVUT karty je zdarma, prodloužení taktéž. Za náhradu ztracené kartičky si zaplatíte 200 Kč.

  • ISIC karta

Je něco jako vstupenka do mezinárodního studentského světa. Zvládne vše, co klasická ČVUT karta, k tomu vám ale přidá spoustu benefitů, většinou formovaných do zajímavých slev.

S ISICEM získáte slevy na letenky, autobusové jízdenky, výhodný studentský tarif pro volání a data, vstupenky do kina, divadla a další kulturní instituce, na festivaly, koncerty a další kulturní akce, na nákup oblečení a jídla ve vybraných obchodech a restauracích, atd.

Zřízení karty stojí 380 Kč, prodloužení pak 180 Kč. Za náhradu ztracené karty zaplatíte 200 Kč.

6. Zápis tělocviku

Zápis předmětu "Tělesná výchova" provádíte sami v KOSu, konkrétní sport vybíráte na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu.

7. Ubytování, doprava, seznamování

Více informací o studentském životě najdete o stránku vedle.

8. Imatrikulace

Imatrikulace, tedy slavnostní přijetí studentů a studentek do akademické obce, probíhá zpravidla na začátku října v Betlémské kapli. Informace budou vyvěšeny na webu FEL.

Studentský život

Jaké bude studium na FELu a kolik bude stát? Kde potkat spolužačky a spolužáky offline i virtuálně?

Poznejte život na FELu

Slovníček základních akademických pojmů

Krátký slovník pojmů nikdy není k zahození. Speciálně ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se středoškolské a vysokoškolské studium v mnoha ohledech liší. Z čeho se tedy bude skládat váš nový svět?

Akademický rok

Akademický rok na univerzitě se dělí na dva semestry – letní a zimní. Na FEL se semestry skládají ze čtrnácti výukových týdnů. Po každém semestru přichází na řadu zkouškové období. To trvá obvykle v zimě pět týdnů a v létě pět týdnů před prázdninami a jeden po prázdninách.

Předměty

Na FELu si zapisujete předměty povinné, povinně volitelné a volitelné. Každý předmět si můžete zapsat nejvýše dvakrát. 

Povinné a povinně volitelné předměty jsou dány vaším programem a jeho specializací, kterou jste si vybrali.

Povinné předměty musíte splnit všechny. Pokud by se vám nepodařilo povinný předmět úspěšně absolvovat ani při druhém zápisu, znamenalo by to pro vás neúspěšné ukončení studia. 

U povinně volitelných předmětů máte na výběr, které si z těch, které vám nabízí váš studijní plán, zapíšete. Nemusíte absolvovat všechny z nabízených předmětů, během svého studia ale za ně musíte získat alespoň minimální počet kreditů daný vaším studijním plánem. Pokud si ale stejný povinně volitelný předmět zapíšete podruhé a neabsolvujete jej, znamená to pro vás, obdobně jako u povinných předmětů, neúspěšné ukončení studia.

Volitelné předměty si vybíráte podle svého zájmu. Umožňují vám prohloubit si znalosti, které jste již získali v dříve absolvovaných předmětech svého programu.

Můžete si ale také zapsat předměty, které jsou svou náplní bližší jiným programům, a rozšířit si tak svůj rozhled.

Kredity

Vyjadřují náročnost předmětu. Za bakalářské studium musíte nasbírat celkem 180 kreditů, za magisterské 120, což odpovídá v obou případech 30 kreditům za každý semestr. Nesplníte-li tento limit, nebudete připuštěni ke státnicím.

Přednášky

Na přednáškách přednášející vysvětluje látku nezbytnou nejen k složení závěrečné zkoušky, ale i k hlubšímu pochopení problematiky. Proto se vyplatí na ně chodit. 

Jste-li studenty kombinované formy studia, máte výuku zhuštěnou do několika dnů. Zbytek si doplňujete samostudiem. Účast na kontaktní výuce vám při samostudiu velmi pomůže.

Semináře/cvičení

Jsou mnohem praktičtější než přednášky. Tady se naučíte uvádět teorii do praxe. Většina cvičení je povinná, přičemž se zapisuje docházka, takže vám doporučujeme se jich účastnit!

Zápočet

Zápočet je něco jako malá zkouška, případně vstupenka na zkoušku. Některé předměty jsou zakončené jenom zápočtem, některé jenom zkouškou, ale většina obojím. 

Pro získání zápočtu je většinou nezbytné  např. absolvování písemného testu nebo odevzdání domácích úloh či semestrální práce.

Na FELu je možné ukončit předmět i tzv. klasifikovaným zápočtem. Takový předmět nemá zkoušku a známka bývá udělena pouze na základě práce v semestru, případně také podle hodnocení závěrečného testu či semestrální práce. Záleží ale samozřejmě na předmětu.

Zkouška

Něco jako velké finále. Zkouška může být písemná, ústní nebo praktická. Za její úspěšné absolvování získáváte ohodnocení A, B, C, D nebo E a příslušný počet kreditů. Při hodnocení F jste u zkoušky neuspěli a kredity za předmět nezískáváte. Pokud to bylo při prvním pokusu, můžete si zkoušku ještě jednou zopakovat. Když znovu neuspějete, máte možnost sáhnout ještě po druhém opravném pokusu (tzv. „žolíku“). Těch máte ale během bakalářského studia k dispozici pouze šest, v magisterském studiu pak čtyři. Proto se doporučuje jimi šetřit například pro zkoušky z povinných předmětů zapsaných podruhé. Jestliže předmět neabsolvujete po jeho prvním zápisu, můžete (u povinných předmětů musíte) si jej zapsat podruhé v některém dalším semestru.

Přípravné kurzy

Opakování středoškolské matematiky a příprava na tu vysokoškolskou. Jedině s přípravnými videokurzy od špiček v oboru.

Příprava na první semestr

Studentské spolky

Studentské spolky jsou organizované samotnými studenty a studentkami. Máte tak možnost s někým dalším sdílet společné zájmy, volný čas a spoustu zážitků.

Přehled spolků

Seznamování

Seznamovák pro „feláky“ probíhá v několika termínech a koná se ve středisku Temešvár u Orlické přehrady. Na kurzu se kromě sportování můžete zúčastnit konzultací z matematiky a besedy „průvodce prvákem“. Pro studující všech fakult je organizován také seznamovák ZaČVUTění. Čekají vás seznamovací hry, přednášky o škole a šílená zábava. Ve dvou termínech u Máchova jezera.

Seznámit se můžete také na přípravných kurzech.

Vybrat přípravný kurz

Doprava a ubytování

Po Praze se můžete pohybovat pěšky, hromadnou dopravou s Lítačkou za studentskou cenu nebo třeba na Rekolech.

Potřebujete ubytovat na kolejích? ČVUT spravuje řadu ubytovacích zařízení po celé Praze. Můžete si vybrat od levnějších až po dražší i s vlastním sociálním zařízením. Na konci června si v rámci každoroční akce "Zkuste kolej" můžete zažít pár dní nanečisto na pověstné koleji Strahov. Nebo si o životě na Strahově jen něco poslechněte v podcastu Návštěvníci Radia Wave.

Chcete spíš bydlet na privátě? Zkuste se zeptat na Discordu, v prváckých FB skupinách (dohledáte je podle zkratky vašeho studijního programu a roku nástupu do studia) nebo třeba na FB Spolubydlení v Praze. Existují dokonce i speciální skupiny pro hledání spolubydlících veganů

Ubytování na kolejích

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk