Přijímací řízení do magisterského studia

Magisterské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze obohatí vaše dosud nasbírané vědomosti a současně vám poskytne prostor pro specializaci. Všechny potřebné kroky k nástupu do magisterského studia naleznete v následujícím návodu.

1. Vyberte si studijní program

Na výběr máte ze šesti studijních programů, které rozšíří vaše znalosti z bakalářského studia, připraví vás na pokračování v doktorském studiu nebo na zahájení vysněné kariéry. Po dokončení magisterského programu z vás budou špičkoví IT specialisté a specialistky, technici nebo týmoví lídři a vysoce postavení manažeři a manažerky, kteří dokáží firemní řešení nejen vymyslet a realizovat, ale i prosadit, což reflektuje nabídka magisterských studijních programů.

Tip: Téměř všechny předměty je možné studovat v angličtině, pokud o to projevíte zájem.

2. Podejte si přihlášku ke studiu

Přihlášku je třeba vyplnit a současně i zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 900 Kč v období od 2. ledna do 31. března 2024, a to pro každý vámi zvolený program i specializaci/obor. Přihláška je podána, tedy zařazena do přijímacího řízení, teprve po úhradě poplatku.

Poplatek doporučujeme zaplatit kartou online už při vyplňování elektronické přihlášky; částku můžete případně poslat i na náš bankovní účet, převod však může pár dní trvat. Platbu od vás musíme obdržet nejpozději 31. 3. 2024.

číslo účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 77777
specifický symbol: kód elektronické přihlášky
IBAN: CZ9401000000195504540257
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Tip: Po vyplnění elektronické přihlášky si uložte kód a heslo. Těmi se můžete znovu přihlásit do systému a sledovat průběh přijímacího řízení.

3. Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky

Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům studijního programu příbuzného charakteru z let 2021 - 2024 (o příbuznosti rozhoduje přijímací komise příslušného programu). Pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy a Lékařská elektronika a bioinformatika je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň i dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia nejvýše 1,80 (u absolventů z r. 2024 se vážený studijní průměr počítá z předmětů absolvovaných od začátku studia do konce zimního semestru ak. r. 2023/2024).

Uchazeči a uchazečky, kteří nesplní výše uvedené podmínky, budou pozváni k přijímací zkoušce, která proběhne v období 27. května – 7. června 2024.

5. Doručte potřebné dokumenty a zapište se ke studiu

Zápis do studia proběhne pouze on-line (jen na základě vaší registrace k této formě zápisu):

  • 28. června 2024
  • 11. září 2024

Termín si budete moci zvolit ve své elektronické přihlášce.

Dnem zápisu se stanete studentem nebo studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

Tip 1: Studentky a studenti zapsaní v červnu mají větší výběr volitelných předmětů – jejich kapacita je totiž omezená.

Tip 2: Červnový zápis vám také umožní sestavit si rozvrh tak, jak se vám nejvíce hodí. Později už může být kapacita předmětů naplněna a je tak těžší sestavit si rozvrh na míru.

Před termínem zápisu doručte následující dokumenty:

  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu získaného v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku (netýká se absolventů FEL ČVUT),
  • nostrifikaci zahraničního vysvědčení, pokud jste předchozí vysokou školu neabsolvovali ve výše uvedených zemích,
  • potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vydané katedrou jazyků FEL v roce 2024 (platí pro cizince kromě Slováků).

Dokumenty doručte:

  • na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21),
  • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13),
  • poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Důležité informace a dokumenty

Detailní informace naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiu a ve Směrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které v plné šíři popisují podmínky a postup pro přijetí do magisterských studijních programů na FEL ČVUT v Praze.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.