Lidé

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

Proděkanka pro bakalářské studium

Pracoviště

  • Zaměstnanec Katedra matematiky
  • člen disciplinární komise - zaměstnanec Fakulta elektrotechnická
  • Proděkan pro bakalářské studium Fakulta elektrotechnická
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Oddělení proděkana pro studium

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk