Lidé

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

Proděkanka pro bakalářské studium

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk