Lidé

Ing. Mgr. Radovan Suk

Pracoviště

  • Vedoucí Oddělení vnějších vztahů - PR
  • Zaměstnanec Oddělení vnějších vztahů - PR

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk