Přijímací řízení do bakalářského studia

Následující návod vám v pěti krocích přiblíží proces přijímacího řízení i začátek studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

1. FEL je správná volba!

Na začátku si zodpovězte zásadní otázky:

 • Co vás baví a chcete dál rozvíjet?
 • V čem vynikáte na střední odborné škole nebo gymnáziu?
 •  Láká vás budoucnost v oblasti IT a technologií, případně ve vědě a výzkumu?
 •  Znáte všechny benefity studia na FELu?

Tip: Zjistěte si o naší fakultě a studijních programech co nejvíce informací - kromě těchto webových stránek například na Facebooku, Instagramu nebo Discordu. Inspirujte se projekty a tématy, které jednou můžete řešit i vy. Proberte to s vyučujícími, rodiči a přáteli.

Tip 2: Nezapomeňte navštívit naše Dny otevřených dveří, prohlédnout si prostředí fakulty a vyzpovídat aktuální studentky a studenty. Informace přímo od zdroje jsou nenahraditelné a potvrdí vám, že FEL je správná volba.

2. Vyberte si studijní program

Na výběr máte ze 7 bakalářských studijních programů, které vás připraví na budoucí uplatnění v oblasti IT a technologií nebo na pokračování v navazujícím magisterském studiu. FEL si zakládá na individuálním přístupu a kombinování teorie s praxí, což se odráží také v nabídce bakalářských studijních programů.

3. Podejte si přihlášku ke studiu

Přihlášku je třeba vyplnit a současně i zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 900 Kč v období od 2. ledna do 31. března 2024, a to pro každý vámi zvolený program. Přihláška je podána, tedy zařazena do přijímacího řízení, teprve po úhradě poplatku.

Poplatek doporučujeme zaplatit kartou online už při vyplňování elektronické přihlášky; částku můžete případně poslat i na náš bankovní účet, převod však může pár dní trvat. Platbu od vás musíme obdržet nejpozději 31. 3. 2024.

číslo účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 77777
specifický symbol: kód elektronické přihlášky
IBAN: CZ9401000000195504540257
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Tip: Po vyplnění elektronické přihlášky si uložte kód a heslo. Těmi se můžete znovu přihlásit do systému a sledovat průběh přijímacího řízení.

5. Doručte potřebné dokumenty a zapište se ke studiu

Zápis do studia proběhne podle vaší volby buď on-line (pouze na základě vaší registrace k této formě zápisu) či za Vaší osobní účasti v budově FEL, Technická 2, Praha 6:

 • 27. června 2024
 • 14. srpna 2024 (pouze on-line)
 • 10. září 2024

Termín i formu zápisu si budete moci zvolit ve své elektronické přihlášce.

Do studia na FELu se vyplatí zapsat co nejdřív. Po zápisu se můžete zdarma přihlásit do přípravných kurzů, chytíte místo na seznamováku nebo získáte přístup do všech kanálů oblíbeného fakultního Discordu. Máte také větší možnost výběru případných volitelných předmětů.

Dnem zápisu se stáváte studentem nebo studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

Zapsat vás budeme moci po doručení následujících dokumentů:

 • úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České, Slovenské, Polské, Maďarské či Slovinské republice (případně bakalářského nebo magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem ve zmíněných zemích), nebo
  vysvědčení tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate),
 • nostrifikace zahraničního vysvědčení, pokud jste střední školu neabsolvovali v Česku, Polsku, Maďarsku, Slovensku nebo Slovinsku,
 • potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vystavené katedrou jazyků FEL v roce 2024 - platí pro cizince (kromě Slováků), kteří neabsolvovali středoškolské studium v českém jazyce.

Dokumenty je výhodné doručit s větším předstihem, nejpozději však osobně v den zápisu konaného prezenčně v budově FEL  nebo před termínem on-line zápisu (konaného bez vaší osobní účasti).

Dokumenty doručte :

 • na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21),
 • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13), nebo
 • poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Důležité informace a dokumenty

Detailní informace naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiu a ve Směrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které v plné šíři popisují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na FEL ČVUT v Praze.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.