Jak se zapsat on-line (bez osobní účasti) do studia

 1. Každý uchazeč splňující níže uvedené podmínky se sám zaregistruje k termínu on-line zápisu v příslušném období registrace před zvoleným termínem zápisu, a to prostřednictvím své elektronické přihlášky.

  Termíny pro uchazeče o bakalářské studium:

  Termín zápisu

  Období registrace k zápisu

  Doručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:

  29. 6. 2023

  5. 6. – 28. 6. 2023

  28. 6. 2023

  9. 8. 2023

  30. 6. – 8. 8. 2023

  8. 8. 2023

  12. 9. 2023

  10. 8. – 11. 9. 2023

  11. 9. 2023

  Termíny pro uchazeče o magisterské studium:

  Termín zápisu

  Období registrace k zápisu

  Doručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:

  30. 6. 2023

  12. 6. – 29. 6. 2023

  29. 6. 2023

  12. 9. 2023

  1. 7. – 11. 9. 2023

  11. 9. 2023

 2. K on-line zápisu se budou moci zaregistrovat pouze ti uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta či u ní uspěli a současně doručili poštou či osobně (nikoli naskenované mailem) všechny povinné dokumenty pro bakalářské studium, resp. magisterské studium :
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského 
   diplomu, případně jeho nostrifikace
  • cizí státní příslušníci dále potvrzení o absolvování zkoušky z češtiny 
   vystavené katedrou jazyků FEL."
 3. V konkrétní den zápisu budou do studia zapsáni pouze ti uchazeči, kteří před jeho termínem splnili podmínky uvedené v odstavci 2. Všichni zapsaní studenti následně obdrží potvrzující mail.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.