Jak se zapsat on-line (bez osobní účasti) do studia

 1. Každý uchazeč splňující níže uvedené podmínky se sám zaregistruje k termínu on-line zápisu v příslušném období registrace před zvoleným termínem zápisu, a to prostřednictvím své elektronické přihlášky.

  Termíny pro uchazeče o bakalářské studium:

  Termín zápisu

  Období registrace k zápisu

  Doručení všech dokumentů poštou/osobně na studijní oddělení FEL nejpozději do:

  27. 6. 2024

  3. 6. – 26. 6. 2024

  26. 6. 2024

  14. 8. 2024

  28. 6. – 13. 8. 2024

  13. 8. 2024

  10. 9. 2024

  15. 8. – 9. 9. 2024

  9. 9. 2024

  Termíny pro uchazeče o magisterské studium:

  Termín zápisu

  Období registrace k zápisu

  Doručení všech dokumentů poštou/osobně na studijní oddělení FEL nejpozději do:

  28. 6. 2024

  10. 6. – 27. 6. 2024

  27. 6. 2024

  11. 9. 2024

  29. 6. – 10. 9. 2024

  10. 9. 2024

 2. K on-line zápisu se budou moci zaregistrovat pouze ti uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta či u ní uspěli a současně doručili poštou či osobně (nikoli naskenované mailem) všechny povinné dokumenty pro bakalářské studium, resp. magisterské studium :
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského 
   diplomu, případně jeho nostrifikace
  • cizí státní příslušníci dále potvrzení o absolvování zkoušky z češtiny 
   vystavené katedrou jazyků FEL v r. 2024.
 3. V konkrétní den zápisu budou do studia zapsáni pouze ti uchazeči, kteří před jeho termínem splnili podmínky uvedené v odstavci 2. Všichni zapsaní studenti následně obdrží potvrzující mail.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.