Studijní oddělení

Kontakt pouze pro přijímací řízení: chcistudovat@fel.cvut.cz

S nabídkou brigád, praxí, pracovních pozic nebo jiné inzerce pro studenty či absolventy FEL se obracejte na PR odělení FEL, e-mail: pr@fel.cvut.cz.

 

Jméno Funkce Telefon
E-mail
Proděkani
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. proděkanka pro bakalářské studium* 2 2435 2392
prodekan.bak@fel.cvut.cz
prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. proděkan pro magisterské a kombinované studium* 2 2435 2029
prodekan.mag@fel.cvut.cz
Pracovnice studijního oddělení
Ing. Helena Šislerová vedoucí SO 2 2435 3971
sislehel@fel.cvut.cz
Renata Fialová zástupkyně vedoucí
administrativa spojená s výjezdy v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3991
fialoren@fel.cvut.cz
Mgr. Petra Hofmanová magisterské studium cizinců samoplátců
další agenda
2 2435 2106
hofmape8@fel.cvut.cz
Ing. Hana Matunová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3903
matunhan@fel.cvut.cz
Dana Peřichová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3915
pericdan@fel.cvut.cz
Barbora Sovová bakalářské studium cizinců samoplátců
studium studentů v rámci programů Double Degree a SpaceMaster
další agenda
2 2435 2027
barbora.sovova@fel.cvut.cz
Iveta Turková agenda 2 2435 3917
turkoive@fel.cvut.cz
Správci pedagogických agend
Ing. Pavel Máša, Ph.D. správce KOSu
fakultní rozvrhář
2 2435 2097
masap@fel.cvut.cz
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. správce studijních plánů
správce údajů pro matriku
2 2435 7477, 5867
hlinovsm@fel.cvut.cz
Studium v zahraničí a ze zahraničí study@fel.cvut.cz
Přijímací řízení chcistudovat@fel.cvut.cz
Příjezdy v rámci Erasmu erasmus@fel.cvut.cz
Asistent proděkanky
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. asistent proděkanky, správce studentské ankety

2 2435 7214
jelinek@fel.cvut.cz

Pro písemný kontakt:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 68407700

Aktuální úřední hodiny studijního oddělení

V Rektorský den 14. 5. 2024 se úřední hodiny studijního oddělení ruší.

Pondělí 9:00 - 11:30  
Úterý   13:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:30 13:30 - 15:30
Čtvrtek    
Pátek 09:00 - 11:30  

Konzultační hodiny studijních proděkanů

Konzultace je nezbytné předem domluvit prostřednictvím studijní referentky či vedoucí SO.

Bakalářské studium: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
Magisterské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.