Agendy studijních proděkanů

Agenda doc.Jakovenko doc.Sobotíková
Bakalářské studium   X
Magisterské studium X  
Přijíždějící a vyjíždějící studenti X  
Prospectus, výuka v angličtině X  
Stipendia X  
Poplatky za studium X  
Nostrifikace diplomů X  
Celoživotní vzdělávání X  
Kombinované studium X  
Výběrové studium X  
Studijní předpisy a vyhlášky X X
Obsah webových stránek X X
Řízení studijního oddělení   X
Legislativní opatření   X
Komponenta Studium (KOS)   X
Anketa   X
Správa studijních plánů   X
Bílá kniha   X
Harmonogram   X
Ediční komise   X
Studenti se zdr. handicapem   X

 

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.