Lidé

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

Proděkan pro magisterské a kombinované studium

Pracoviště

  • Zaměstnanec Katedra mikroelektroniky
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • Proděkan pro magisterské a kombinované studium Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Oddělení proděkana pro studium
  • Zástupce děkana Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Oddělení proděkana pro studium
  • Vedoucí Oddělení internacionalizace

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk