Biomedicína

Související výzkumné skupiny a laboratoře

Analýza, modelování a interpretace signálů

Skupina SAMI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblastí zájmu je řeč, biologické signály, digitální zpracování signálů a strojové učení se zaměřením na neurologii, foniatrii, logopedii a fyziologii. Skupina podporuje kvantitativní multidisciplinaritu. Výsledky výzkumu jsou součástí projektů řešených ve spolupráci s fakultními nemocnicemi. Poznatky se využívají při diagnostice a hodnocení léčby.

Biomedical Electronics Group

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií. Výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Experimenty se zaměřují na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk