Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Kdo financuje náš výzkum

Financování našich výzkumných aktivit je zajištěno formou výzkumných projektů podporovaných různými grantovými agenturami případně pak formou hospodářských smluv s průmyslovými firmami. V současné době jsou naše výzkumné aktivity financovány v rámci těchto projektů:

  • GAČR: Výzkum a měření signálů generovaných nanostrukturami. Období: 2011 - 2013; Ext. číslo: GAP102/11/0649;
  • EU-FP7: REBIOFOAM - Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for a novel generation of transportation packaging. Období: 2009 - 2013; Ext. číslo: REBIOFOAM FP7-NMP-2007-SM 
  • TAČR:
  • MŠMT: Vývoj flexibilního a energeticky efektivního přetlakového mikrovlnného ohřevu pro výrobu 3D tvarovatelných obnovitelných polymerových pěn pro novou generaci přepravních balících technologií. Období: 2009 - 2013; Ext. číslo: 7E09105;

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.