Lidé

RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.

Pracoviště

  • Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu
  • Zaměstnanec Oddělení vědy a výzkumu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk