O skupině

Jakým výzkumem se zabýváme

Výzkumná skupina se ve spolupráci s lékařskými pracovišti věnuje teoretickým otázkám i praktickým aplikacím z oblasti neurologie, foniatrie a logopedie a to zejména:

  • analýze, modelování a interpretaci řečových patologií
  • analýze a interpretaci intrakraniálních EEG signálů
  • analýze, modelování a interpretaci fyziologických signálů (EMG, PPG, EKG, TK)

K čemu to je

Výsledky výzkumu jsou součástí společných projektů s lékařskými pracovišti, kde vedou k hlubšímu poznání a jsou využívány při diagnostice a hodnocení průběhů léčby.

Kdo financuje náš výzkum

Náš výzkum je v současnosti podporován následujícími granty:

  • Analýza hlasu a řeči pacientů s onemocněními centrální nervové soustavy, GAČR 102/12/2230, R. Čmejla (2012 - 2015)
  • Dynamika a kritické chování neuronálních populací a jejich význam v přechodu do epileptického záchvatu, GAČR 14-02634S, P. Jiruška, (2014-2017)
  • Pochopení funkční organizace neuronálních okruhů epilepsie temporálního laloku za účelem zkvalitnění předoperační diagnostiky a predikce výsledku chirurgické léčby. IGA MZ, NT14489/2013, P. Jiruška, (2013-2015)

a několik grantových projektů SGS a SVK.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.