Lidé

Vedoucí skupiny

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Garant programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
Katedra teorie obvodů

Člen výzkumné skupiny

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.