Lidé

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Garant programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský

Výzkumná témata

Zpracování signálů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk