Měření

Související výzkumné skupiny a laboratoře

Mikrovlnná měření

Výzkumné téma

Měření

Výzkumný tým se zabývá mikrovlnným měřením, návrhem a výrobou vysokofrekvenčních obvodů a systémů. Jejich práce pokrývá široké spektrum mikrovlnné oblasti od teoretických oblastí kalibračně-korekčních metod až po komplexní návrhy a měření rozsáhlých mikrovlnných systémů.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk