Měření

Související výzkumné skupiny a laboratoře

METLAB - Metrologie elektrických veličin

Výzkumné téma

Měření

V rámci výzkumu věnovaného metodám a prostředkům přesného měření elektrické impedance se tým zaměřuje na problematiku metrologického využití kvantového Hallova jevu a zejména pak na vytvoření systému pro kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR. Výzkum směřuje k zvýšení přesnosti kalibrací etalonů elektrické impedance prováděných v rámci Národního metrologického systému ČR. Potřeba zvýšit přesnost těchto kalibrací je stále naléhavěji pociťována zejména v souvislosti s výrazně rostoucími nároky na kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR.

Mikrovlnná měření

Výzkumné téma

Měření

Výzkumný tým se zabývá mikrovlnným měřením, návrhem a výrobou vysokofrekvenčních obvodů a systémů. Jejich práce pokrývá široké spektrum mikrovlnné oblasti od teoretických oblastí kalibračně-korekčních metod až po komplexní návrhy a měření rozsáhlých mikrovlnných systémů.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk