Charakteristika programu BIO

Studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti lékařské techniky, zpracování obrazů a signálu a návrhů zdravotnických přístrojů. Absolventi a absolventky tohoto programu dokáží s přispěním logického uvažování nejen vymýšlet, ale i navrhovat zdravotnické pomůcky a sofistikované přístroje a uvádět je do provozu. Proto jsou tak žádaní napříč medicínskými i technickými obory.

Detailní výuka informatiky

Program BIO kombinuje poznatky z biologie, medicíny, informatiky a elektroniky. Využití elektroniky a informatiky je dnes při diagnostice i léčbě nemocí běžné a do budoucna se bude dále rozvíjet. Studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika vás připraví na práci ve vývojových a analytických týmech zabývajících se medicínskou elektronikou a softwarem, stejně jako na práci ve zdravotnických zařízeních.

Péče o lidské zdraví

Studentky a studenti programu BIO jsou systematicky vedeni k tomu, aby drželi krok s dobou, bleskurychle se přizpůsobili změnám a adekvátně na ně reagovali. Umět řešit zapeklité problémy ve zdravotnickém provozu, nebo měnit naplánovaná lékařská schémata doslova za pochodu, to je jen základní výčet schopností absolventek a absolventů tohoto studijního programu. 

Důraz na znalost biomedicíny

BIO nabízí studujícím skvělou pracovní perspektivu, rozsáhlé medicínské znalosti a také velké množství studijních možností. Výsledkem studia jsou široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti lékařské techniky, bioinformatiky a návrhů zdravotnických pomůcek a aplikací.

Jak učíme?

Soustředíme se na teorii i praxi. Můžete si vybírat ze zajímavých a kvalitních předmětů jak z oboru BIO, tak i z ostatních studijních programů fakulty. Studenti a studentky jsou vybavení znalostmi jak pro návrh zdravotnických systémů, konstrukci lékařských přístrojů nebo jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Co se naučíte?

 • Ovládat postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a zpracování obrazů – jednotlivé systémy budete schopni chápat jako vzájemně propojený celek.
 • Uplatnit se ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech, i v nejrůznějších manažerských funkcích.
 • Zpracovávat data a statisticky je vyhodnocovat. 
 • Využívat metody strojového učení a umělé inteligence.
 • Získávat a zpracovávat informace z biosenzorů a signály lidského těla. 
 • Zvládnete analýzu 2D/3D snímků z lékařských zobrazovacích metod.
 • V neposlední řadě získáte dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci.

Moderní medicínské přístroje

Na BIO se naučíte řídit moderní medicínské přístroje na vysoké úrovni. Využijete to v běžném provozu, ale i při navrhování lékařských přístrojů a zdravotnických programů, které budou pomáhat (a zachraňovat životy) lidem ještě spoustu následujících let.

Vývoj nových zdravotnických technologií

Naučíte se propojovat technické a přírodovědné obory. Medicína jde skokově kupředu a nové technologie usnadňují lékařům práci s diagnostikou a nastolením správné léčby. Budete při vývoji lékařských přístrojů i měřících programů, které posunou oblast péče o lidské zdraví na další úroveň.

Spolupráce se zvučnými jmény

Výzkumná pracoviště úzce spolupracující s jinými univerzitami (např. s 1. LF a 2. LF Univerzity Karlovy), s významnými klinickými pracovišti, jako je VFN v Praze, IKEM, FN Motol, Nemocnice Na Homolce, s ústavy Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Fyziologický ústav) a s významnými světovými firmami v tomto oboru.

Řešení komplexních problémů

Máte jedinečnou možnost propojit teoretické a praktické znalosti ve spolupráci se špičkovými lékařskými pracovišti. Tím, že do hloubky porozumíte biotechnologiím, se naučíte odborně a komplexně řešit složité mezioborové problémy - porozumět lékařům, hledat zdroje, efektivně využívat technologie, vymyslet a převést do praxe technická řešení.

Co dalšího program BIO nabízí?

 • Vybavené laboratoře s moderními přístroji a experimenty.
 • Možnost propojit teoretické a praktické znalosti ve spolupráci se špičkovými lékařskými pracovišti.
 • Šanci do hloubky porozumět biotechnologiím.
 • Porozumět datové analytice a statistice.
 • Naučí vás odborně řešit složité mezioborové problémy - porozumět lékařům, hledat zdroje, efektivně využívat technologie, vymyslet a převést do praxe technická řešení.
 • Příležitost najít uplatnění ve výzkumných laboratořích a vývojových centrech firem.
 • Programovat koncové aplikace a tvořit průmyslová elektrotechnická zařízení.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.