O studijním programu BIO

Využití elektroniky a informatiky je dnes při diagnostice i léčbě nemocí běžné a do budoucna se bude dále rozvíjet. Studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika vás připraví na práci ve vývojových a analytických týmech zabývajících se medicínskou elektronikou a softwarem, stejně jako na práci ve zdravotnických zařízeních. Získáte široký základ pro technickou praxi i možnou vědeckou dráhu, která obvykle zahrnuje doktorské studium u nás nebo v zahraničí.

 

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.