Kontakty

Garanti programu

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Garant programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
Katedra teorie obvodů

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Garant a tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský
Katedra kybernetiky

Tutoři programu

doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
Katedra fyziky

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Garant a tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský
Katedra kybernetiky

Studijní oddělení

Garanti programu dle specializace

Bakalářský

SPECIALIZACE GARANTI TUTOŘI
Lékařská elektronika a bioinformatika prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Magisterský

SPECIALIZACE GARANTI TUTOŘI
Lékařská elektronika a bioinformatika prof. Dr. Ing. Jan Kybic prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Bioinformatika doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
Lékařská technika  Ing. Jan Havlík, Ph.D. Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Zpracování obrazů  prof. Dr. Ing. Jan Kybic prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Zpracování signálů prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.